Cosmin A. Popescu - Cabinet de Avocat

Guvernul a decis să reglementeze modul de protejare a secretelor comerciale

Ordonanța de urgență nr. 25/2019 privind protecția know-how-ului și a informațiilor de afaceri nedivulgate care constituie secrete comerciale împotriva dobândirii, utilizării și divulgării ilegale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Guvernul a decis să reglementeze modul de protejare a secretelor comerciale

Ordonanța de urgență nr. 25/2019 privind protecția know-how-ului și a informațiilor de afaceri nedivulgate care constituie secrete comerciale împotriva dobândirii, utilizării și divulgării ilegale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Guvernul a decis ca, în vederea asigurării respectării de către România a obligației de transpunere în legislația națională a Directivei (UE) 2016/943 a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2016 privind protecția know-how-ului și a informațiilor de afaceri nedivulgate (secrete comerciale) împotriva dobândirii, utilizării și divulgării ilegale, să adopte prin Ordonanță de urgență cadrul normativ care să asigure protecția secretelor comerciale și mecanismele adecvate de asigurare a accesului la instanță în situația dobândirii, utilizării și divulgării ilegale a secretelor comerciale.

Secret comercial este conform ordonanței orice informație care este secretă în sensul că nu este cunoscută la nivel general sau nu este ușor accesibilă persoanelor din cercurile care se ocupă, în mod normal, de tipul de informații în cauză, are valoare comercială prin faptul că este secretă și a făcut obiectul unor măsuri rezonabile, în circumstanțele date, luate de către persoana care deține în mod legal controlul asupra informației respective, pentru a fi păstrată secretă. Totodată, autorul încălcării drepturilor legate de secretele comerciale poate fi orice persoană fizică sau juridică care a dobândit, a utilizat sau a divulgat în mod ilegal un secret comercial.

Pentru protecția secretului comercial împotriva dobândirii, utilizării și divulgării ilegale, deținătorul secretului se poate adresa tribunalului, acesta putând dispune măsuri provizorii și asigurătorii, reparații prin daune interese, sau a măsuri de sancționare în cazul dobândirii, utilizării sau divulgării ilegale a informațiilor care constituie secrete comerciale, preum și interdicția de a fabrica, a oferi, a introduce pe piață sau a utiliza mărfuri care contravin normelor ori de a importa, exporta sau depozita astfel de mărfuri.
Nerespectarea măsurilor dispuse de către instanță se poate sancționa cu amendă civilă care poate ajunge până la 1% din cifra de afaceri pentru persoane juridice dar și cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă penală pentru persoanele fizice.

Prevederile legislative menționate sunt în vigoare la data de 19.04.2019. Pentru actualizarea informației vă rugăm să ne contactați.