Cosmin A. Popescu - Cabinet de Avocat

Despre Noi

Cosmin A. Popescu – Cabinet de avocat

Misiunea Noastră

Este aceea de a ne asigura că toate drepturile și libertățile garantate de lege fiecărui client în parte sunt respectate, inclusiv dreptul la judecarea cauzelor ce îi privesc în mod echitabil, public şi într-un termen rezonabil, de către o instanţă independentă şi imparţială.

 

Clienții Noștri

Persoane Juridice
Persoane Fizice
Alte Entități Juridice
„Calitatea nu este niciodată un accident, este întotdeauna rezultatul unui efort de inteligență” - John Ruskin

Suntem o echipă de profesioniști care furnizează servicii juridice de calitate clienților noștri de aproape un deceniu. Acordăm atenție și timp fiecărui client, tratăm cu seriozitate fiecare speță în parte, prețuim lucrul bine făcut și tindem mereu spre excelență pentru că ne respectăm clienții și profesia.
Avocații care activează în cadrul Cabinetului sunt tineri și foarte tineri, experiența lor cumulată depășind însă 35 de ani de vechime în profesia de avocat, astfel că ne mândrim cu combinația optimă de tinerețe și experiență

Clienții noștri apreciază atunci când interacționează cu noi:

• că avem disponibilitatea de a explica, în termeni care sunt accesibili fiecărui client în parte, situațiile juridice în care se găsesc și soluțiile pe care le pot avea în vedere;
• că nu avem costuri ascunse pe care clientul să nu le cunoască de la începutul colaborarii, costurile serviciilor noastre fiind întotdeauna predictibile;
• că suntem flexibili și le acordăm timpul nostru atunci când au nevoie de el;
• că avem relații de parteneriat cu specialiști și experți din diverse domenii cu care lucrăm în mod curent și care pot fi incluși în echipa care lucrează pentru client;
• că înainte de demararea oricărei activități, le sunt furnizate toate variantele posibile de acțiune astfel încât să poată lua decizii informate pentru soluționarea spețelor cu care se confruntă;
• că le sunt recomandate alternativ, acolo unde este posibil, soluții care implică costuri mai mici ori modalități extrajudiciare de soluționare a problemelor în legătură cu care ne consultă;
• că le este recomandat avocatul din cadrul Cabinetului cu experiența optimă pentru fiecare speță în parte, putând astfel să-și optimizeze costurile serviciilor juridice;
• că în fiecare dosar sunt desemnați doi avocați responsabili astfel încât situațiile în care clientul rămâne fără reprezentare sunt, practic, inexistente;
• că avem o atitudine pozitivă și oferim soluții nu doar evidențiem probleme.

Ne puteți contacta pentru:

• consultaţii şi cereri cu caracter juridic;
• asistenţă şi reprezentare juridică în faţa instanţelor judecătoreşti, a organelor de urmărire penală, a autorităţilor cu atribuţii jurisdicţionale, a notarilor publici şi a executorilor judecătoreşti, a organelor administraţiei publice şi a instituţiilor, precum şi a altor persoane juridice, în condiţiile legii;
• redactarea de acte juridice, atestarea identităţii părţilor, a conţinutului şi a datei actelor prezentate spre autentificare;
• apărarea şi reprezentarea cu mijloace juridice specifice a drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice şi juridice în raporturile acestora cu autorităţile publice, cu instituţiile şi cu orice persoană română sau străină;
• activităţi de mediere;
• activităţi fiduciare desfăşurate în condiţiile Codului Civil;
• stabilirea temporară a sediului pentru societăţi comerciale la sediul profesional al avocatului şi înregistrarea acestora, în numele şi pe seama clientului, a părţilor de interes, a părţilor sociale sau a acţiunilor societăţilor astfel înregistrate;
• orice mijloace şi căi proprii exercitării dreptului de apărare, în condiţiile legii.

DREPT CIVIL

cereri/acțiuni cu valoare redusă, ordonanță de plată, evacuare, ordonanțe președințiale, cereri de reexaminare, de scutire de taxă de timbru, de strămutare, de recuzare, etc;
citește mai mult

FINANCIAR / BANCAR

înființare instituții financiare;
înscriere în Registrul General / Special al BNR;
reprezentare în relația cu BNR;
redactare norme interne în acord
citește mai mult

OBȚINERE CETĂȚENIE ROMÂNĂ

Obținere documente de stare civilă din România;
Verificare și depunere documente în vederea obținerii cetățeniei române;
citește mai mult