Cosmin A. Popescu - Cabinet de Avocat

Discriminarea prin asociere, hărțuirea și victimizarea angajaților: interzise de ultimele modificări aduse Codului muncii

Începând cu data de 27 iulie 2020, au intrat în vigoare prevederile legii nr. 151/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii. Pe lângă o serie consistentă de actualizări și completări ale definițiilor pentru faptele de discriminare directă și indirectă prevăzute deja de Codul muncii, legiuitorul introduce interdicții și definiții noi pentru hărțuire, victimizare și discriminarea prin asociere...

Discriminarea prin asociere, hărțuirea și victimizarea angajaților: interzise de ultimele modificări aduse Codului muncii

Începând cu data de 27 iulie 2020, au intrat în vigoare prevederile legii nr. 151/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii. Pe lângă o serie consistentă de actualizări și completări ale definițiilor pentru faptele de discriminare directă și indirectă prevăzute deja de Codul muncii, legiuitorul introduce interdicții și definiții noi pentru hărțuire, victimizare și discriminarea prin asociere.

Astfel, angajatorul trebuie să se abțină de la orice tip de comportament care are ca scop sau ca efect lezarea demnității unei persoane și duce la crearea unui mediu intimidant, ostil, degradant, umilitor sau ofensator pentru angajatul care se poate considera în aceste condiții hărțuit la locul de muncă. De asemenea, constituie victimizare orice tratament advers, venit ca reacție la o plângere sau acțiune în justiție cu privire la încălcarea principiului tratamentului egal și al nediscriminării.

Noile reglementări protejează angajatul și de discriminarea prin asociere, discriminare care constă în orice act sau faptă de discriminare săvârșit(ă) împotriva unei persoane care, deși nu face parte dintr-o categorie de persoane care ar putea fi discriminate, este asociată sau prezumată a fi asociată cu una sau mai multe persoane aparținând unei astfel de categorii de persoane

Pentru nerespectarea acestor prevederi, angajatorul poate fi sancționat contravențional cu amendă de până la 20.000 lei.

Precizările anterior menționate sunt valabile la data de 27.07.2020. Pentru actualizarea informației vă rugăm să ne contactați.