Cosmin A. Popescu - Cabinet de Avocat

DECLARAȚIE ȘI CONSIMȚĂMÂNT PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Subsemnatul
CNP
Nr. telefon
Adresa de e-mail
Adresa de domiciliu/reședință

Declar că am citit și am înțeles cuprinsul Notei de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către Cabinetul Individual de Avocatură Cosmin A. Popescu, fiindu-mi înmânat un exemplar al acesteia, și exprim consimțământul liber, specific, informat și lipsit de ambiguitate pentru următoarele:

Sunt de acord ca datele mele cu caracter personal să fie utilizate de Cabinetul Individual de Avocatură, în scopurile enumerate în cuprinsul Notei de informare, respectiv:

Date cu caracter personal Sunt de acord Nu sunt de acord
Datele mele de identitate    
Datele mele de contact    
Datele cuprinse în solicitările și informările mele adresate Cabinetului Individual de Avocatură și datele prepușilor și terților cuprinse în înscrisurile pe care le aduc la cunoștință Cabinetului Individual de Avocatură    
Datele mele financiare    

Name and Surname
Signature
Date
DESCARCA DOCUMENTUL