Cosmin A. Popescu - Cabinet de Avocat

AUTORIZAREA FURNIZORILOR DE SERVICII POȘTALE

AUTORIZAREA FURNIZORILOR DE SERVICII POȘTALE

• Verificarea și depunerea documentelor în vederea autorizării furnizorilor de serviciilor poștale;
• Elaborarea condițiilor generale privind furnizarea serviciilor poștale;
• Redactarea notificării adresate ANCOM, în vederea obținerii autorizării;
• Asistarea și reprezentarea furnizorilor de servicii poștale în fața ANCOM;
• Elaborarea contractelor având ca obiect prestarea unor servicii de colectare, sortare, transport sau livrare a trimiterilor poştale;
• Identificarea drepturilor și obligaţiilor pe care furnizorii de servicii poștale le au sau le vor avea în relaţia cu utilizatorii, cu integratorii, cu ceilalţi furnizori de servicii poştale şi cu ANCOM;
• Stabilirea unui mecanism de soluționare a reclamațiilor primite de către furnizori de la utilizatori;
solicitați informații suplimentare în legătură cu o anumită activitate specifică, dacă acesta nu se regăsește între activitățile enumerate.