Cosmin A. Popescu - Cabinet de Avocat

DREPT CIVIL

DREPT CIVIL

• cereri/acțiuni cu valoare redusă, ordonanță de plată, evacuare, ordonanțe președințiale, cereri de reexaminare, de scutire de taxă de timbru, de strămutare, de recuzare, etc;
• acțiuni în constatarea nulității, anularea, rezoluțiunea sau rezilierea unui act juridic civil;
• cereri privind constatarea existentei sau inexistentei unui drept patrimonial;
• cereri prin care se solicită pronunțarea unei hotărâri judecătorești care ține loc de act autentic de înstrăinare a unor bunuri imobile sau de constituire a unor drepturi reale asupra acestora;
• acțiuni posesorii, petitorii, în revendicare, având ca obiect un drept de servitute, grănițuirea, etc;
• cereri privind partajul judiar;
• acțiuni și cereri în materie de Carte Funciară;
• acțiuni în declararea simulației, pentru instituirea de sechestru asigurator, pentru conservarea probelor, etc;
• acțiuni în domeniul DREPTULUI FAMILIEI;
• cereri pentru constituire parte civilă în procesul PENAL;
solicitați informații suplimentare în legătură cu o anumită activitate specifică, dacă acesta nu se regăsește între activitățile enumerate.