Cosmin A. Popescu - Cabinet de Avocat

DREPT COMERCIAL /SOCIETAR

DREPT COMERCIAL /SOCIETAR

• redactare acte constitutive, statute, modificarea și actualizarea acestora;
• convocări adunări generale, atestarea documentelor rezultate, redactare Decizii de asociat unic, Hotărâri ale Adunării Generale a Asociaților / Acționarilor, procese verbale de ședință, etc;
• întocmirea și păstrarea registrelor prevăzute de lege pentru societăți;
• găzduire sedii sociale;
• cereri de înregistrare acte / mențiuni la Oficiul Național al Registrului Comerțului;
• plângeri împotriva rezoluției Directorului Oficiului Național al Registrului Comerțului;
• asistență și reprezentare în activitatea comercială curentă, redactare contracte, recuperare creanțe, ordonanțe de plată, executări silite, cereri valoare redusă, etc;
• vezi mai multe la DREPT CIVIL, EXECUTARE SILITĂ, INSOLVENȚĂ;
solicitați informații suplimentare în legătură cu o anumită activitate specifică, dacă acesta nu se regăsește între activitățile enumerate.