Cosmin A. Popescu - Cabinet de Avocat

DREPTUL FAMILIEI

DREPTUL FAMILIEI

• asistență și reprezentare cu privire la divorț în procedură administrativă, notarială sau judiciară;
• asistență și reprezentare la redactarea, negocierea și semnarea Acordurilor parentale;
• cereri / acțiuni de divorț cu sau fără minori;
• cereri / acțiuni privind stabilirea locuinței copilului, exercitarea autorității părintești, stabilirea contribuției părinților la cheltuielile de creștere si educare a copiilor, dreptul părintelui sau al altor persoane decât părinții de a avea legături personale cu copilul, locuința familiei, etc;
• cereri privind instituirea tutelei, a curatelei ori punere sub interdicție judecătorească;
• cereri privind tăgada paternității / stabilirea filiației;
• asistare /reprezentare adopție;
• vezi mai multe la DREPT CIVIL;
solicitați informații suplimentare în legătură cu o anumită activitate specifică, dacă acesta nu se regăsește între activitățile enumerate.