Cosmin A. Popescu - Cabinet de Avocat

DREPTUL MUNCII

DREPTUL MUNCII

• redactare, negociere, încheiere Contracte colective de muncă, Contracte individuale de muncă, Decizii, etc;
• înființare structuri patronale și sindicale, comisii paritare, comisii de dialog social, comisii pentru efectuarea cercetării disciplinare prealabile, etc;
• gestionarea conflictelor colective de muncă și a grevelor;
• gestionarea cercetării disciplinare prealabile;
• contestații împotriva deciziilor emise cu privire la încheierea, executarea, modificarea și încetarea Contractului individual de muncă;
• acțiuni în stabilirea și plata pensiilor, precum si alte drepturi prevăzute prin sistemele de asigurări sociale;
• acțiuni pentru stabilirea și plata ajutorului de șomaj, a ajutorului de integrare profesionala și a alocației de sprijin, a ajutorului social, a alocației de stat pentru copii, a drepturilor persoanelor cu dizabilități și a altor forme de protecție sociala prevăzute de lege;
solicitați informații suplimentare în legătură cu o anumită activitate specifică, dacă acesta nu se regăsește între activitățile enumerate.