Cosmin A. Popescu - Cabinet de Avocat

FINANCIAR / BANCAR

FINANCIAR / BANCAR

• înființare instituții financiare;
• înscriere în Registrul General / Special al BNR;
• reprezentare în relația cu BNR;
• redactare norme interne în acord cu legislația specifică, inclusiv cu normele BNR;
• redactare contracte de credit, contracte de leasing, fișe europene de informații standardizate, procese-verbale de negociere, etc;
• due diligence cu privire la imobilele luate în garanție la contractele de credit ipotecar;
• notificări, puneri în întârziere, rezilieri contracte;
• reprezentare în instanță în procese privind darea în plată, executări silite, contestații la executare, cauze cu consumatori, etc;
solicitați informații suplimentare în legătură cu o anumită activitate specifică, dacă acesta nu se regăsește între activitățile enumerate.