Cosmin A. Popescu - Cabinet de Avocat

Asociații Proprietari

Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor

Asociații Proprietari

La data de 28 septembrie 2018, Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, precum și Hotărârea Guvernului nr. 1.588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari au fost abrogate de Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, lege care va reglementa de la acest moment înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari.

Dacă în vechea reglementare încheierea unui act de înstrăinare pentru un imobil situat într-un condominiu fără o adeverință din partea asociației de proprietari, care să reprezinte dovada achitării la zi a cotelor de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari, erau „nule de drept”, respectiv contractele erau nule absolut, Legea nr. 196/2018 sancționează aceeași conduită cu nulitate relativă, menționând faptul că „actele de înstrăinare autentificate de notarul public cu nerespectarea prevederilor (…) sunt anulabile. Solicitarea constatării nulității pentru un act anulabil se prescrie în termen de trei ani.

Prevederea referitoare la remunerarea Președintelui asociației de proprietari și a membrilor comitetului executiv a rămas neschimbată față de vechea reglementare ca, de altfel, și cea referitoare la răspunderea acestora pentru daunele și prejudiciile cauzate proprietarilor sau terților.

Prevederile legislative menționate sunt în vigoare la data de 28.09.2018. Pentru actualizarea informației vă rugăm să ne contactați.