Cosmin A. Popescu - Cabinet de Avocat

Eficientizare plata amenzi

Legea nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale

Eficientizare plata amenzi

Prin Legea nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale, Parlamentul reglementează măsuri pentru facilitarea achitării amenzilor contravenționale prin constituirea unui cont unic de plată și simplificarea procedurilor de urmărire a încasării amenzilor.

Pentru implementarea actului normativ, legiuitorul prevede constituirea un cont unic deschis la Trezoreria Statului, destinat încasării amenzilor contravenționale, reglementează obligația utilizării unei serii de evidență unică a proceselor-verbale de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii, instituie titlul de creanță electronic cuprinzând datele din procesul-verbal de contravenție, stabilite de lege și dispune constituirea sistemului informatic de gestionare a titlurilor de creanță electronice.

După implementarea legii, agentul constatator va înmâna contravenientului și Titlul de creanță electronic care cuprinde mai multe informații ca seria de evidență unică a procesului-verbal de contravenție, data întocmirii procesului-verbal de contravenție, data la care procesul-verbal de contravenție a fost înmânat sau comunicat contravenientului, datele de identificare a contravenientului, suma de plată reprezentând cuantumul amenzii aplicate, suma de plată reprezentând jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege, data până la care se poate achita jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege, codul IBAN al contului unic și altele.

Titlul de creanță electronic se transmite în format electronic, de către organul din care face parte agentul constatator și organului fiscal competent în colectarea creanțelor fiscale, iar, prin derogare de la prevederile art. 39 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, procesele-verbale de contravenție întocmite în condițiile legii se arhivează la nivelul organului din care face parte agentul constatator, fără a mai fi transmise în format hârtie organelor fiscale competente.

Prevederile legislative menționate sunt în vigoare la data de 24.08.2018. Pentru actualizarea informației vă rugăm să ne contactați.